ICAGI

Agrupación de Jóvenes Abogados de Gipuzkoa - CENA PRIMAVERA

Fecha: 2018-05-07

(fuente: AJA - Agrupación de Jóvenes Abogados de Gipuzkoa)

CENA PRIMAVERA

Organiza: AJA Gipuzkoa

Sábado, 19 de MAYO

ATARI GASTROTEKA

Info: aja@icagi.net