ICAGI

Real Decreto-Ley 12/2020 de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género

Fecha: 2020-04-01

(iturria: icagi)

 

Martxoaren 31ko 12/2020 Errege Lege-Dekretua, genero-indarkeriaren biktimei babesa eta laguntza ematearen arloko premiazko neurriei buruzkoa, BOEn apirilaren 1ean argitaratua. Horren bidez, administrazio publikoek genero-indarkeriaren biktimei gizarte-laguntza integrala bermatzeko beharrezkoak diren neurriak eta tresnak hartzeko betebeharra ezartzen da.

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

PDF (BOE-A-2020-4209 - 8 págs. - 210 KB)