ICAGI


Batzordeak

Comisiones

Gobernu Batzordeko batzordeak

Ordainsarien Batzordea

Erantzukizun Zibileko Batzordea

Deontologia, Intrusismo eta Publizitateko Batzordea

Prestakuntza Batzordea

Beste Barruti Judizialekiko harremanak

Justizia Administrazioarekiko harremanak

Azterlan eta Argitalpenen Batzordea

Teknologia Berrien Batzordea

 

Batzorde Eskuordetuak

Finantza Entitateetako Abokatuen Batzordea

Iurismuga Behategia eta Kanpoko Harremanetako Batzordea

Abokatu Emakumezkoen Batzordea

Laguntza Penitentziarioko Batzordea

Euskara Batzordea

Familia Zuzenbideko Batzordea

Kirol Batzordea

Bitartekaritza Batzordea

Abokatu Gazteen Batzordea

Etxeko Indarkeria, Genero Indarkeria edota Sexu-erasoen Batzordea