ICAGI

Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que se amplía para determinados obligados tributarios el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas como consecuencia del C

Fecha: 2020-04-02

(iturria: icagi)

 

ZIRKULARRA 46/2020

136/2020 Foru Agindua, apirilaren 1ekoa, Covid-19aren ondorioz zergapeko jakin batzuentzat hiru hilabeteko autolikidazioak eta aitorpen ez-aldizkako, informatibo eta laburtzaileak aurkeztu eta ordaintzeko epea zabaltzen duena.

Honekin batera jakinarazten dizuegu gaur onartu dela Foru Agindua, zergapeko jakin batzuentzat hiru hilabeteko autolikidazioak eta aitorpen ez-aldizkakoak, informatiboak eta laburtzaileak aurkeztu eta ordaintzeko epea zabaltzen duena, Covid-19 koronabirusaren krisia dela-eta. Informazio guztia web orrian:  www.gipuzkoa.eus/ogasuna

 

136/2020 Foru Agindua, apirilaren 1ekoa, Covid-19aren ondorioz zergapeko jakin batzuentzat hiru hilabeteko autolikidazioak eta aitorpen ez-aldizkako, informatibo eta laburtzaileak aurkeztu eta ordaintzeko epea zabaltzen duena.